OFERTA
 
Nasza pracownia zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania na terenie całej Polski. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu obiektów dużej i małej skali oraz wnętrz, a także budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, budynków użyteczności publicznej, budynków biurowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, placów miejskich, wnętrz komercyjnych i mieszkalnych, oraz obiektów wystawienniczych, w tym projekty obejmujące zarówno budynki nowopowstałe, jak i modernizacje, adaptacje, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów.
W naszej ofercie znajdą Państwo:
 
- Analizy chłonnosci działek,
- Inwentaryzacje
- Wielowariantowe koncepcje funkcjonalno-przestrzenne i architektoniczne, 
- Dokumentację marketingową wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami budynków i wnętrz,
- Ekspertyzy geologiczne, konstrukcyjne, opinie techniczne, operaty wodno-prawne
- Obsługa geodezyjna
- Czynności formalno-prawneh niezbędne do uzyskania wszelkich decyzji oraz pozwoleń na budowę,
- Projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji,
  instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz technologicznych,
- Projekty elektronicznych systemów domów inteligentnych, pomp ciepła, rekuperacji,
- Kosztorysy inwestorskie wraz z preliminarzem kosztów, przedmiary robót, specyfikacje techniczne,
- Wielobranżowe nadzory autorskie, 
- Doradztwo techniczne

 
Proponujemy elastyczną ofertę cenową i realne terminy, przygotowywane każdorazowo indywidualnie w oparciu o analizę zamierzenia inwestycyjnego.
PROCES PROJEKTOWY:
Wstępne rozpoznanie tematu i analiza wytycznych bazowych klienta
Kompleksowa wycena projektu i harmonogram prac
Stworzenie przejrzystej chmury projektu dostosowanej do potrzeb klienta (Google Drive, Dropbox)
Etap I - prace przedprojektowe, szczegółowe i wieloaspektowe analizy wpływające na projektowaną zabudowę i opracowanie raportu analiz, będącego punktem wyjścia dla koncepcji architektoniczno-budowlanej (oczekiwania klienta, ekonomika, MPZP,      warunki zabudowy, światło, akustyka, walory widokowe, sąsiednia zabudowa istniejąca i planowana, komunikacja, uzbrojenie      terenu, szanse, problemy, schematy usytuowania budynku na działce). 
Etap II - Koncepcja architektoniczna w oparciu o raport.
- praca z klientem
- spacer 3d ( dzięki innowacyjnym metodom tworzenia interaktywnego projektu 3d, klient uczestniczy w procesie projektowym na każdym etapie koncepcji. Przygotowujemy robocze interaktywne modele 3d umożliwiające klientom wirtualny spacer w budynku dzięki czemu może w jeszcze bardziej świadomy sposób podejmować decyzje projektowe i zatwierdzać rozwiązania).
- Koncepcja doprecyzowana w detalu w oparciu o sprawdzone rozwiązania konstrukcyjno materiałowe.
- Uczestniczenie konstruktora oraz instalatora sanitarnego w procesie koncepcji
- Finalne opracowanie fotorealistycznych symulacji, tzw. renderingów
- Koncepcja instalacji sanitarnych oraz analiza nowoczesnych systemów inteligentnych
Uzyskanie załączników formalno-prawnych.  Wystąpienie (równolegle do koncepcji) i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów urzędowych i formalności
- warunków technicznych przyłączenia do sieci
- map geodezyjnych
- opracowań geologicznych
- uzgodnienia lokalizacji zjazdów z drogi
- uzgodnienia konserwatorskie i archeologiczne
- uzgodnienia lotnicze
- warunki zabudowy et.c.
- ekspertyzy i opinie techniczne i dendrologiczne
- inwentaryzacje
Etap III - Wielobranżowy projekt budowlany architektoniczny, konstrukcyjny, instalacje sanitarne i elektryczne).
Konsultacje i propozycje sprawdzonych wykonawców w zakresie prac budowlanych, ślusarki okiennej, instalacji sanitarnych,        nowoczesnych systemów elektrycznych (dom inteligentny), opracowanie wstępnych kosztorysów.
Etap IV - Wielobranżowy projekt wykonawczy architektoniczny, konstrukcyjny, instalacje sanitarnych i elektrycznych.
Porównanie ofert wykonawców.
Pozwolenie na budowę.
Nadzór autorski na budowie.
INNOWACYJNE METODY ​​​​​​​​​​​​​​
PROJEKT "VR"

Wirtualne spacery w fotorealistycznej jakości w wirtualnej przestrzeni projektu dzięki najnowocześniejszej technologii renderingu Enscape oraz VR (virtual reality). Dzięki goglom VR oraz oprogramowaniu Archicad i Enscape dajemy naszym klientom opcję spaceru wirtualnego po zaprojektowanym budynku oraz jego otoczeniu. Możliwość obejrzenia obiektu w jego skali rzeczywistej z każdej strony oraz we wnętrzu. Przygotowywane przez naszych architektów modele VR oddają rzeczywiste światło, skalę i jakość materiałów, dzięki temu wybór ostateczny projektowanej przestrzeni staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek. 
ANALIZA NASŁONECZNIENIA I ZACIENIANIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ I SĄSIADUJĄCEJ

ANALIZA AKUSTYCZNA DZIAŁKI

SPACER 3D I PRACA Z KLIENTEM W ŚRODOWISKU BIM
SERVICES
S3NS | Architecture- Igor Kaźmierczak Architectural office in Wroclaw provides full service and qualified assistance in every phase of Your Investment process. We have experience in designing large and small scale buildings, from single family houses  to multi-family housings with all necessary infrastructure and land development, public buildings, office buildings, sports and recreational facilities, city squares, commercial and residential interior design and exhibition objects, including projects of new  buildings, modernizations, adaptations, reconstruction and expansion of existing objects.
- Architectural concepts and full-discipline projects
- Building projects
- Executive projects
- Building and installation measurements (inventory)
- Priced Bill of Quantities,
- Tender documentation in accordance with Public Procurement Office (UZP),
- Specification of performance and acceptance of works (STWiOR),
- Inventory of greenery,
- Interior designs (details, accessories, furniture selection),
- Landscape architecture,
- Room acoustics projects,
- Construction expertises,
- Fire protection reports,
- Hydrotechnical reports,
- Planning Reports and Site Assessment Reports,
- Reports on Investment’s impact on the environment,
- Advice on parcel or premises selection,
- Update of base map for design purposes,
- Survey measuring,
- Geotechnical and geological documentation,
We offer a flexible range of pricing and real terms, prepared ​​based on the analysis of the investment project.


architekt Wrocław, architekci wrocław, dobry architekt wrocław, polecany architekt wrocław, architekci domów, projekty indywidualne domów, architekci domów wrocław, s3ns, Igor Kaźmierczak, architekt Wrocław, architektura, pracownia, firma architektoniczna, projektowa architektura, architekt, architekci polscy, polska, studio, biuro, usługi architektoniczne, projektowanie wrocław, architekci, architekci polska, architektoniczna, pracownia projektowa, architektura, biuro architektoniczne, biuro projektowe, firma architektoniczna, polscy architekci, pracownia architekt, pracownia architektoniczna, pracownia architektoniczna warszawa, pracownia architektury, pracownia projektowa, projektowanie architektoniczne, studio architektoniczne, studio architektury, usługi architektoniczne, pracownia firma architektoniczna projektowa architektura architekt architekci polscy polska studio biuro usługi architektoniczne projektowanie wrocław architekci architekci polska, architektoniczna pracownia projektowa, architektura, biuro architektoniczne, biuro projektowe, firma architektoniczna, polscy architekci, pracownia architekt, pracownia architektoniczna, pracownia architektoniczna warszawa, pracownia architektury, pracownia projektowa, projektowanie architektoniczne, studio architektoniczne, studio architektury, usługi architektoniczne, dobry architekt wrocław, architekt wrocław, architekci wrocław, architektura wnętrz, bryła, gazeta, ronet, deccoria, maćków, jems, domy wrocław,