Problemy do rozwiązania. 
 
Wybudowanie budynku w przestrzeni placu podporządkowanego pomnikowi, symbolice miejsca oraz bogatej szacie architektonicznej otoczenia rodzi niebezpieczeństwo przesytu formy nad treścią. Uciążliwe i nieczytelne połączenie Placu Solidarności ze Złotym Szlakiem.
 
cele
 
Uwydatnienie treści “miejsca” zachowanie otwartości Placu Solidarności, podkreślenie osiowości placu zdeterminowanej przez usytuowanie pomnika „Ofiar grudnia ‘70” oraz otaczającą zabudowę, stworzenie budynku neutralnego dla otaczającej zabudowy jednocześnie nieobojętnego dla kontekstu i symboliki miejsca.  Weksponowanie i podkreślenie otaczającej zabudowy, uwypuklenie przekazu historycznego oraz czytelności ekspozycji, oparte o periodykę wydarzeń przełomowych w historii Pomorza Zachodniego.
 
idea
 
Budynek będący jednocześnie otwartym placem, czytelną ekspozycją podporządkowaną przełomowym wydarzeniom w historii oraz neutralnym tłem zarówno dla pomnika jak i dla otaczającej zabudowy.
ARCHITEKTONICZNA NARRACJA |  Budynek – Droga w przeszłość, po której prowadzimy widza poprzez ekspozycję przeciwnie do ruchu wskazówek zegara prowadząc go poprzez kolejne przełomowe etapy historii, potęgując napięcie architektonicznymi metaforami – ciemniej, niżej, ciaśniej – by osiągnąć kulminację w sercu wystawy – Grudzień 70 – tu widz dowiaduje się, że dla Historii Pomorza Zachodniego ta data jest punktem zwrotnym…narodziny opozycji. Odtąd jest już tylko widniej, wyżej…wolność jest blisko.
 
struktura przestrzenna
 
Budynek na planie koła umożliwia najprostszy podział ekspozycji zgodnie z wytycznymi historycznymi na 10 stałych bloków tematycznych oraz czytelne zorganizowanie ekspozycji i przechodzenie poprzez poszczególne przełomowe tematy w sposób ciągły z wyraźnym podkreśleniem zwrotnego przełomu. W punkcie kulminacji wystawy zostało przewidziane miejsce dla wozu bojowego, będącego częścią ekspozycji z tego okresu. Dojazd odbywałby się przez zastosowanie uchylnej rampy ukrytej w płycie placu wykorzystywanej tylko podczas szczególnych okoliczności…np.: podczas uroczystości obchodów Ofiar Grudnia’70 odsłaniając bezpośrednie – osiowe relacje pomiędzy ekspozycją Centrum a pomnikiem Anioła Wolności. Bryła obiektu płynnie wpisuje się w teren i stanowi przedpole do podziwiania historycznej architektury otoczenia. Elewacja budynku jest tłem dla znajdującego się na placu pomnika „Ofiar grudnia ‘70” i stanowi z nim spójną kompozycję.
 
struktura funkcjonalna
 
W ramach dyspozycji funkcjonalnych budynek podzielono jednoznacznie na 2 strefy:Ogólnodostępną strefę wejściową wraz z kasami szatniami, stoiskiem sprzedaży książek oraz kawiarnią, dostępną z obniżonego placu wejściowego oraz zamkniętą cześć wystawową. Dodatkowe funkcje biurowe oraz sala konferencyjna znajdują się na antresoli zawieszonej nad strefą wejściową. Pomieszczenia techniczne zlokalizowano pod fragmentem budynku na poziomie –5,20. Czytelność podziału budynku umożliwia swobodne poruszanie się zarówno w obszarze strefy wejsciowej jak i pozwala na wyznaczenie jednoznacznej drogi i kierunku zwiedzania wystawy.
 
zespół projektowy: Igor Kaźmierczak, Małgorzata Frontczak, Maciej Kowaluk
specjalne podziękowania dla Karola Jurgi oraz Moniki Kowaluk
 
Powrót do góry