Plakat promujący problematykę dostępności architektury dla osób niepełnosprawnych. /
Poster which promotes problems of accessibility and architecture for people with disabilities.
Powrót do góry